LandArt Diessen

waar biobased en kunst samengaan

Bio Based

LandArt als katalysator voor Bio Based Economy

In de afgelopen jaren heeft de focus van LandArt Diessen op Bio Based economie een duidelijke ontwikkeling doorgemaakt. Zowel industrie, boeren en tuinders, scholen, onderzoeksinstellingen en overheden sluiten zich hierbij aan. Het unieke ligt in de bijdrage van de kunstenaars. Hoe dit in zijn werk gaat kunt u zien op de twee video’s van de inspiratiedagen in 2012 en 2014. Hier krijgt u een eerste indruk van onze aanpak. 

Tijdens de inspiratiedagen kunnen kunstenaars en ontwikkelaars van duurzame en bio-based materialen en producten elkaar inspireren. Kunstenaars worden in de gelegenheid gesteld te werken met bio-based materiaal. Producenten van bio-based materiaal wordt in het paviljoen de mogelijkheid geboden reguliere producten en toepassingen  te tonen. Daarnaast biedt het paviljoen de mogelijkheid voor ontmoetingen en seminars. Het zwakke punt van de Bio Based economie is haar geringe bekendheid bij het brede publiek. LandArt Diessen doet hier wat aan.

LandArt Diessen 2017 verwacht tenminste 10.000 bezoekers. Vernieuwers in materialen en producten wordt gevraagd contact op te nemen met LandArt Diessen. We zijn nog op zoek naar bedrijven die willen exposeren. We bieden hen:

  • Expositieruimte tijdens LandArt Diessen
  • Vermelding op de website, poster en flyer
  • Mogelijkheid een kunstenaar te ‘adopteren’
  • Deelname aan de inspiratiedag 30 augustus 2017

Terugblik: insipratiedag Biobased Economy 2015

Op vrijdag 4 september vond in Diessen de Inspiratiedag Biobased Economy plaats. Het podium voor deze dag werd, net als voorgaande jaren, geboden door LandArt Diessen. Speciale gasten dit jaar waren de Griekse Europarlementariër Maria Spyraki en het Sloveense Europarlementslid, Franc Bogovic.

Het thema van de dag was: ‘Drempels weg’ – het wegnemen van obstakels in de Europese interne markt voor de ‘Biobased Economy’. De deelnemers konden in drie parallelle workshops actief meedenken over de thema’s: export, financial en design thinking. De deelnemers werden bovendien uitgedaagd om hun eigen visie en ideeën op papier te zetten. Alle ideeën en initiatieven om barrières weg te nemen, werden na de workshops verzameld en zijn meegegaan naar Brussel. 16 oktober vindt daar een aansluitende bijeenkomst plaats, waarbij de resultaten worden gepubliceerd. De Engelstalige publicatie over het resultaat van de workshops treft u hier aan.

  • Een verslag van de workshop design thinking, die geleid werd door Danielle Arets van CLICKNL, vindt u hier

Comments are closed.